Regler i Skagen Lystbådehavn

Billede af en solrig dag i Skagen Lystbådehavn

Restauranter på havnen kan søge om dispensation ift. tidspunktet for ro på havnen (op til 10 dage) - hvis denne dispensation gives gælder den også for gæstesejlerne.


Tryk på dette link og få oplyst, hvilke dispensationer, der er givet.

Skagen Lystbådehavn summer af liv i sommerhalvåret, og derfor er det vigtigt, at gæstesejlere udviser hensyn overfor andre gæster i havnen.

Høj musik og støj eller anden generende adfærd accepteres ikke - der skal være ro fra kl. 22.00 - 07.00. 

Det indskærpes, at havneopsynets henvisninger/påbud skal følges og overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre bortvisning fra havnen.

Bortvisning vil typisk være for resten af sæsonen. Ved bortvisning refunderes betalt havneafgift ikke.

 

Havneopsynet er myndighed på havnens område. Enhver, der opholder sig på havnens område, har pligt til at rette sig efter havneopsynets anvisninger. Efterkommes et påbud fra havneopsynet ikke, kan havneopsynet lade fartøjet forhale for ejers regning og risiko. Ankring i lystbådehavnen er altid på eget ansvar.

Havneopsynet er myndighed på havnens område. Enhver, der opholder sig på havnens område, har pligt til at rette sig efter havneopsynets anvisninger. Efterkommes et påbud fra havneopsynet ikke, kan havneopsynet lade fartøjet forhale for ejers regning og risiko. Ankring i lystbådehavnen er altid på eget ansvar.

Af hensyn til brandfare er al brug af grill forbudt, undtagen på den dertil indrettede grillplads på pier 1.
Af sikkerhedsmæssige årsager er sejlads med gummi/småbåde i bassinerne ikke tilladt.

Har du spildolie eller lignende skal det afleveres i Miljøstationen, som du finder på Pier 1. Her finder du også pumpestation til tømning af toilettanke. 

Af hensyn til brandfare er al brug af grill forbudt, undtagen på den dertil indrettede grillplads på pier 1.

  • Er din båd ubemandet i længere tid, skal du huske at aftale tilsyn med båden og betaling for bådpladsen med personalet på havnekontoret
  • Det er vigtigt, at du bruger fortøjninger og fendre, der passer til din båds størrelse
  • Båden må ikke fastholdes med ankre og/eller trosser, der helt eller delvist spærrer de skitserede sejlrender, som du ser i liggeplanen
  • Du er selv ansvarlig for den måde, du fortøjer - og kaster anker på
  • Opladning af batterier ikke foretages ved at maskinen køres i tomgang
  • Udvis altid omtanke, når du placerer elkabler og trosser
  • Fortøjninger og placering af fendere bør jævnligt kontrolleres
  • Fald og lignende surres fast, således at unødig støj undgås.

Det er forbudt at benytte Soundboks og Ghettoblaster på Skagen Lystbådehavn

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.