Regler i Skagen Lystbådehavn

Billede af en solrig dag i Skagen Lystbådehavn

Af hensyn til brandsikkerhed må bådene kun tankes ved tankanlægget yderst på Pier 1. 

Har du spildolie eller lignende skal det afleveres i Miljøstationen, som du finder på Pier 1. Her finder du også pumpestation til tømning af toilettanke. 

Havneopsynet er myndighed på havnens område. 
Alle, der opholder sig på havnens område, har pligt til at rette sig efter Havneopsynets anvisninger.

Skagen Lystbådehavn summer af liv i sommerhalvåret, og derfor er det vigtigt, at vi viser hensyn overfor hinanden.
Høj musik og støj eller anden generende adfærd accepteres ikke. 
Kl. 22.00 skal der være ro.

Hvis du har lyst til at grille, så skal grillpladsen ved havnekontoret benyttes. 
Der må ikke være åben ild eller grill på bådene eller på andre havnearealer.

  • Er din båd ubemandet i længere tid, skal du huske at aftale tilsyn med båden og betaling for bådpladsen med personalet på havnekontoret
  • Det er vigtigt, at du bruger fortøjninger og fendre, der passer til din båds størrelse
  • Båden må ikke fastholdes med ankre og/eller trosser, der helt eller delvist spærrer de skitserede sejlrender, som du ser i liggeplanen
  • Du er selv ansvarlig for den måde, du fortøjer - og kaster anker på
  • Opladning af batterier ikke foretages ved at maskinen køres i tomgang
  • Udvis altid omtanke, når du placerer elkabler og trosser
  • Fortøjninger og placering af fendere bør jævnligt kontrolleres
  • Fald og lignende surres fast, således at unødig støj undgås.

Det er vigtigt at overholde alle påbud fra Havneopsynet. Sker det ikke, kan Havneopsynet bortvise eller forhale det for ejers regning og risiko.  
 
Bortvisning vil typisk være for resten af sæsonen. 
Ved bortvisning refunderes betalt havneafgift ikke

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.