Regler i Skagen Lystbådehavn

Billede af en solrig dag i Skagen Lystbådehavn

Havneopsynet er myndighed på havnens område.
Enhver der opholder sig på havnens område, har pligt til at rette sig efter havneopsynets anvisninger. Efterkommes et påbud fra havneopsynet ikke, kan havneopsynet lade fartøjet forhale for ejers regning og risiko og evt. bortvise det pågældende fartøj.
Gæstesejlere skal udvise hensyn overfor andre gæster i havnen.

Høj musik, støjende eller anden generende adfærd accepteres ikke.
Efter kl. 22.00 skal der være ro. Det indskærpes, at havneopsynets henvisninger/påbud
skal følges og overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre bortvisning fra
havnen. Bortvisning vil typisk være for resten af sæsonen. Ved bortvisning refunderes betalt havneafgift ikke.

 • Gæstende fartøjer skal senest en time efter ankomst købe billetten i automaten, som er placeret på servicebygningen. Klistermærket skal placeres
  synligt i fartøjets stævn.
 • I forbindelse med ankomst til Skagen Lystbådehavn skal der kastes anker, hvor skiltene forskriver det.
 • Al fortøjning er på eget ansvar. 
 • Af brandhensyn må brændstofpåfyldning kun ske ved tankanlægget yderst
  på Pier 1. Brug af åben ild eller grill ombord på fartøjer eller på havnearealerne er forbudt. Der henvises til grill-pladsen ved havnekontoret.
 • Spildolie og lignende skal afleveres i miljøstationen. Her findes også
  pumpestation til tømning af toilettanke.
 • Hvis fartøjet forlades ubemandet i længere tid, skal tilsyn med fartøjet aftales på havnekontoret og betaling af havnepenge sker forud.
 • Alle fartøjer er pligtige til at anvende fortøjninger og fendere, der er tilpasset fartøjets størrelse.
  Fartøjer må ikke fastholdes med ankre og/eller trosser, der helt eller delvist spærrer de skitserede ”sejlrender”.
 • Sejlads inden for havnens område skal foregå med lav hastighed og med
  behørig hensyn til øvrige gæster i havnen.
 • Henkastning af affald af enhver art er forbudt i såvel bassiner på havnearealet. Der henvises til havnens affaldsstationer.
 • Al sejlads med joller og gummibåde er forbudt.
 • Gummibåde, surfboard, paddleboard, badedyr og andre løsøre skal fortøjres ovenpå båden ikke på siden af båden.

Restauranter på havnen kan søge om dispensation ift. tidspunktet for ro på havnen (op til 10 dage) - hvis denne dispensation gives gælder den også for gæstesejlerne.


Tryk på dette link og få oplyst, hvilke dispensationer, der er givet.

I Skagen Lystbådehavn skal der være plads til alle. 

Derfor er det ikke tilladt at anvende Soundboks og ghettoblaster på havnens område.

 

Hjælp/Help/Hilfe - 112
Læge/Doctor/Arzt 16-08 - 70 15 03 00
Dyrlæge/Vet/Tierarzt - 98 44 64 00
SOK - 89 43 30 99
Skagen Havn/Harbour/Hafen - 98 44 13 46
Dantaxa - 48 48 48 48
Apotek/Pharmacy/Apotheke - 98 44 17 58
Frederikshavn Kommune - 98 45 50 00
Havnevagten - 98 44 13 46
Skagen Lystbådehavn - 23 20 09 41

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.